Zkrátili jsme dobu tisku i kompletace a získali tím více času na projektování

Tisk ilustrace

 

Naším úkolem bylo oprostit projektanty od starostí s tiskem. Začali jsme tím, že jsme jim nainstalovali aplikaci pro dávkové zadávání dat do tisk a sami jsme převzali zodpovědnost za korektní a včasné vyhotovení. Díky tomu měli projektanti více času na samotné projektování a jeho kontrolu. Naše řešení zkrátilo dobu potřebnou na tisk a kompletaci a klient tak získal více času na svoji hlavní činnost.

Projekční společnost Satra působí na trhu od roku 1991 a specializuje se především na podzemní stavby s vysokým podílem moderních technologií. Za své dlouholeté působení rozšířila svou působnost také na dopravní a pozemní stavby a kromě českých, realizovala i řadu zahraničních projektů.

Mise

Od počátku byl tisk projektové dokumentace řešen interními silami na vlastních zařízeních. V 90. letech, ale nakonec i dnes je tento způsob běžně praktikovaný. Jak ale firma rostla, rostl i počet projektů a s tím spojený objem tisku projektové dokumentace. Když se pak Satra začala věnovat projektování pražského tunelového komplexu, přesáhl už objem tisku běžnou úroveň a začali hledat nová, lepší řešení.

Cílem celého projektu bylo, že by do těchto činností neměli být vtaženi projektanti. Již před tímto zlomovým bodem proběhla v Satře obchodní schůzka, kde zástupci Copy General podali informace o službě, která řeší vzdálený tisk a kompletaci projektové dokumentace. Byla tedy ideální doba se k jednání vrátit a řešit již konkrétní návrhy.

Řešení

Všem projektantům jsme nainstalovali speciální aplikaci pro dávkové zadávání dat do tisku. Šlo o velmi intuitivní aplikaci, která projektantům umožnila rychlé zadání dat určených k tisku. Zde se odehrála zásadní změna – projektant již netiskl, ale pouze tisk objednal. Stačilo jen vložit data, třeba i celé stavební objekty a zadat parametry pro kompletaci.

Projektant měl tedy více času na samotné projektování a kontrolu. Zodpovědnost za včasné a korektní vyhotovení převzal Copy General. Díky non stop provozům a velké technické i personální kapacitě, jsme dokázali dodávat i velké projekty v časech, které před tím nebyly realizovatelné.

Cíl, který byl na začátku vytyčen, jsme splnili. Satra a její projekční tým se mohl plně věnovat své práci a již neřešil tiskové špičky a jejich proveditelnost. Zkrátili jsme dobu potřebnou na tisk a kompletaci a tím získal tým Satry více času na svoji hlavní činnost.

Výsledek

Každá projekční společnost potřebuje plotr na náhledové tisky. I když je většina řešena externím procesem, jsou typy tisků, které musí být realizovány ihned. Copy General jako partner Hewlett Packard pro distribuci a servis produkčních strojů dokázal vyřešit i situace, kdy se zákazníkovi porouchal starý plotr a jeho oprava byla již finančně nevýhodná.

Satra využila možnosti pronájmu zařízení, která ji nezavazoval k žádným měsíčním objemům, a pořídila si dva produkční stroje určené pro interní tisk dokumentů.

 

 

© 2018 Copy General