Konzultace on-line

Informace k oznamování protiprávního jednání (Whistleblowing)

  • Úvod
  • Whistleblowing
  • Informace k oznamování protiprávního jednání (Whistleblowing)
Ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), zřídila společnost COPY GENERAL s.r.o. tzv. vnitřní oznamovací systém.

Vnitřní oznamovací systém slouží k oznamování možného protiprávního jednání

o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v pracovním kontextu, a zároveň
jímž dle oznamovatele došlo k ohrožení nebo poškození veřejného zájmu v oblastech uvedených ve směrnici (například v oblasti zadávání veřejných zakázek, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele nebo ochrany životního prostředí či ochrany finančních zájmů Evropské unie).


Oznámení lze podat
  • elektronicky prostřednictvím formuláře
  • telefonicky na čísle: 210 219 160 (v pracovních dnech v době od 9 hod. do 17 hod.)
  • písemně na adresu COPY GENERAL s.r.o., Křížová 2598/4b, 150 00 Praha 5 - Obálka musí být označena slovy „Neotvírat – k rukám příslušné osoby“
  • osobně (po předchozí dohodě s příslušnou osobou)
  • Ministerstvu spravedlnosti ČR - "OZNAMOVATEL"


Oznamovateli přiznává zákon chráněné postavení spočívající v ochraně jeho totožnosti a v zákazu odvetných opatření činěných vůči němu v souvislosti s podaným oznámením.

Příslušnou osobou, která bude oznámení prošetřovat, je Iva Hrůzová, HR manager (oznameni@copygeneral.cz, telefon: 210 219 160).

 

Nevíte si rady?

Nechce se vám na pobočku?

Domluvte si s námi on-line schůzku
Konzultace on-line
Nevíte si rady?
0 v košíku

Váš košík je bohužel prázdný

Výběr produktů